Κλειστό γυμναστήριο & προπονητήριο Ηρακλείου Κρήτης

Κατασκευή και τοποθέτηση χωροδικτυώματος στεγάστρου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Μήκους x Ανοιγμα 90m x 75m και Προπονητηρίου Μήκους Χ Ανοιγμα 50m x 40m με κάνναβο 4.5m, στο Ηράκλειο Κρήτης , σε συνεργασία με την ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Greek
image_constr: 
constr_descr: 
Κατασκευή και τοποθέτηση χωροδικτυώματος στεγάστρου Μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου Μήκους x Ανοιγμα 90m x 75m και Προπονητηρίου Μήκους Χ Ανοιγμα 50m x 40m με κάνναβο 4.5m, στο Ηράκλειο Κρήτης , σε συνεργασία με την ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Επιλογή κατηγορίας: 
Επιλογή Κατηγορίας: