Αίθρια

Σχεδιασμός,μελέτη,κατασκευή και ανέγερση στεγάστρων αιθρίων από χωροδικτύωμα ή μεταλλική κατασκευή και γυαλί.

Category Image: 
Materials: 

Σχεδιασμός,μελέτη,κατασκευή και ανέγερση στεγάστρων αιθρίων από χωροδικτύωμα και γυαλί. Εφαρμογές σε δημόσιους χώρους υψηλής αρχιτεκτονικής. Στέγαστρα αιθρίων μεγάλων ανοιγμάτων από σιδηροκατασκευή ακριβείας και θερμομονωτικό γυαλί.Εφαρμογές σε εμπορικά κέντρα υψηλών απαιτήσεων. Υαλοπετάσματα σημειακής στήριξης.Σύγχρονα συστήματα προσόψεων και επικαλύψεων από υαλοπίνακες σημειακής στήριξης. Συστήματα κάλυψης αιθρίων με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες μέσω ειδικού,στεγανού συστήματος στήριξης Vario Clip της εταιρείας Mero-TSK Germany.

Banner Desc: 
Σχεδιασμός,μελέτη,κατασκευή και ανέγερση στεγάστρων αιθρίων από χωροδικτύωμα ή μεταλλική κατασκευή και γυαλί.
Banner Long Image: 
Pdf Path: 
SpaceSkySteelEvel.pdf

Pool Skylight

Construction of.....

Turkish

Pool Skylight

Construction of.....

English

Αίθριο πισίνας

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φορέα ανάρτησης στεγάστρου κλειστής δεξαμενής κολύμβησης σε συνεργασία με την εταιρεία ECCAE

Greek