Σταθμός ΗΣΑΠ Ν.Ηρακλείου

Κατασκευή και τοποθέτηση καμπύλου χωροδικτυώματος σε τρία επίπεδα αναρτώμενο από υποστυλώματα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Ν.Ηράκλειο,σε συνεργασία με την ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ

Greek
image_constr: 
constr_descr: 
Κατασκευή και τοποθέτηση καμπύλου χωροδικτυώματος σε τρία επίπεδα αναρτώμενο από υποστυλώματα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Ν.Ηράκλειο,σε συνεργασία με την ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ
Επιλογή κατηγορίας: 
Επιλογή Κατηγορίας: