ΚΤΕΛ Τρικάλων

Κατασκευή και τοποθέτηση χωροδικτυώματος και μεταλλικών υποστυλωμάτων στεγάστρου ΚΤΕΛ Τρικάλων, σε συνεργασία με την ΛΑΜΚΟ ΑΕ

Πίσω στις Κατασκευές
5