1. Πυράντοχα Ρολλά

    Τα πυράντοχα ρολλά της Bolton Gate σχεδιάστηκαν για να παρέχουν προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς με βάση την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία. Το Fireroll E240 είναι κατάλληλο για διάφορες εγκαταστάσεις, όπως πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, αποθήκες, εργοστάσια και χώρους στάθμευσης οχημάτων. Το Fireroll E240 έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο BS476 Μέρος 22 1987 και με το πιο πρόσφατο πρότυπο EN 1634-1 ενώ έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από τον φορέα LPCB για προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς διάρκειας έως και τέσσερις ώρες. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Fireroll E240 περιλαμβάνουν το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης με σύστημα Speedsafe, το οποίο παρέχει ελεγχόμενη κάθοδο μόλις ληφθεί σήμα πυρκαγιάς καθώς και έναν αναστολέα ασφαλείας.

    Bolton.pdf
  • Πυράντοχα Ρολλά
    , , , ,