1. Πυροκουρτίνες

    Η BLE βρίσκεται, εδώ και πολλά χρόνια, στην αιχμή της τεχνολογίας καπνοκουρτινών & πυροκουρτινών, παρέχοντας στους πελάτες μας καινοτόμες και οικονομικές λύσεις για να υπερβούν τα προβλήματα που συνδέονται με τον έλεγχο Καπνού & Πυρός. Τα συστήματα καπνοκουρτίνας & πυροκουρτίνας αυτά, λειτουργούν ασφαλώς μέσω της βαρύτητας και ενσωματώνουν τις τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρονική τεχνολογία, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται στα πιο εξελιγμένα και παράλληλα οικονομικά συστήματα της αγοράς.Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε ένα πλήθος δοκιμών πυρός στα συστήματά μας SD60 & FC240. Η Αυτόματη Καπνοκουρτίνα SD60 πέτυχε κλάση αντοχής 1 ώρας στους 1000?C και το σύστημα Αυτόματης Καπνοκουρτίνας FC240S πέτυχε κλάση αντοχής 4½ ωρών όταν υποβλήθηκε σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο BS: 476: Μέρος 22. Η τελευταία προσθήκη στη σειρά πυροκουρτινών της εταιρείας είναι μια δοκιμή 4 ωρών σύμφωνα με το πρότυπο BS 476: Μέρος 22 για τις αλληλοεπικαλυπτόμενες κουρτίνες FC240M, επιτρέποντάς μας να καλύψουμε μεγάλα ανοίγματα χρησιμοποιώντας συστήματα πολλαπλών κυλίνδρων. Και τα δύο συστήματα SD και FC της εταιρείας μας υποβάλλονται επίσης αυτή την εποχή σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα UL.Όλες οι διεργασίες κατασκευής και οι διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου BS EN ISO 9001:1994 και τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς Βρετανικούς, Ευρωπαϊκούς και Αμερικάνικους κανονισμούς.

    BLE.pdf
  • Πυροκουρτίνες
    , , , , , , ,