1. Χωροδικτυώματα

    Τα χωροδικτυώματα ΕΒΕΛ είναι τρισδιάστατοι δικτυωτοί φορείς που αποτελούνται από μεταλλικούς κόμβους και ράβδους τύπου MERO.Το σύστημα MERO αποτελείται από μεταλλικούς σωλήνες και σφαιρικούς κόμβους από συμπαγή χάλυβα.Στα άκρα κάθε σωλήνα συγκολλούνται ειδικοί κώνοι μέσα από τους οποίους διαπερνούν κοχλίες υψηλής εφελκυστικής αντοχής, ελεύθερα περιστρεφόμενοι με ειδικά εξάγωνα (με πείρο) που χαρακτηρίζουν το σύστημα, οι οποίοι κοχλιώνονται στους κόμβους. Η θλιπτική δύναμη της ράβδου μεταφέρεται στον κόμβο μέσω του κώνου, του εξαγώνου και της ειδικά διαμορφωμένης έδρας του κόμβου. Οι επίπεδες (φρεζαριστές) έδρες των κόμβων που κι αυτές χαρακτηρίζουν το σύστημα, εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη μεταβίβαση των θλιπτικών τάσεων από τους σωλήνες στους κόμβους.Η εφελκυστική δύναμη της ράβδου μεταφέρεται στον κόμβο μέσω του κώνου και του κοχλία.Το σύνολο αυτό αποτελεί το σύστημα MERO και είναι αποτέλεσμα μακρόχρονιας εργαστηριακής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής.

    SteelFramesEvel.pdf
  • Χωροδικτυώματα
    , , , , , , ,