1. Μεταλλικές Κατασκευές / Μεταλλικά Κτίρια

    Μεταλλικές κατασκευές κάθε είδους με έμφαση στις κτηριακές κατασκευές του οικοδομικού, βιομηχανικού και αποθηκευτικού τομέα (Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομών «Logistics»), παραδίδονται με το «κλειδί στο χέρι». Η ΕΒΕΛ Ι.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή καθώς και την ανέγερση των κατασκευών που της ανατίθονται. Οι μελέτες γίνονται (in-house) από έμπειρους μηχανικούς της εταιρίας μας όπου λαμβάνεται υπ’όψιν η πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο της κατασκευής και ανέγερσης μεταλλικών κτιρίων με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό έτσι ώστε να πετυχαίνουμε άριστη στατική και λειτουργική συμπεριφορά, οικονομία υλικού, γρήγορο χρόνο ανέγερσης και γενικά βέλτιστη σχέση κόστους/απόδοσης για τον πελάτη μας. Ολες οι μελέτες γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως: Ευρωκώδικας 1 και Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων, Ευρωκώδικας 3-DIN 18800 για τις μεταλλικές κατασκευές, Ευρωκώδικας 4 για τις σύμμικτες κατασκευές και ΕΑΚ 2000 για τις προβλεπόμενες σεισμικές δράσεις επί των φορέων. Οι στατικές και δυναμικές μελέτες φέροντος οργανισμού φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα γίνονται με βάση το γερμανικό πρόγραμμα «RSTAB®» . Ο αναλυτικός σχεδιασμός και τρισδιάστατη μοντελοποίηση φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα γίνονται με την βοήθεια του αμερικάνικου προγράμματος «TEKLA Structures®» Συνεπώς έχουμε την δυνατότητα να εποπτεύσουμε όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της κατασκευής και να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Τα υλικά κατασκευής των μεταλλικών κτιρίων μπορεί να είναι ST37, ST44 ή ακόμα και ST52. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από ειδικές συνθήκες μπορούμε να κατεργαστούμε υλικά όπως ST60 και ST70. Ολα τα υλικά διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητος κατασκευής 3.1Β. Οι συγκολλήσεις των στοιχείων γίνονται από πιστοποιημένο προσωπικό και ελέγχονται με μη καταστρεπτικές μεθόδους (NDT) , συνήθως με διεισδυτικά υγρά. Υπάρχει η δυνατότητα κι άλλων ελέγχων, εφόσον ζητηθεί, από πιστοποιημένο εξωτερικό εργαστήριο. Κάθε έργο παραδίδεται με το τεύχος μελέτης του.

    SpaceSkySteelEVel.pdf
  • Μεταλλικές Κατασκευές / Μεταλλικά Κτίρια
    , , , , , , ,